Door: Cootje

Fotografie nu…..

Innoment_Art_Work    

Als je midden in de natuur woont, word je regelmatig verrast door de schoonheid van al wat groeit en bloeit. De vijver en de bostuin zorgt voor voldoende natuurmateriaal. Bij tijd en wijle trek ik er op uit met de camera en lenzen om ook andere gebieden te verkennen. En telkens krijg ik weer kadot’jes van de natuur voor de lens. 
Ook heb ik plezier aan het vastleggen van leuke tafereeltjes of grappige situaties die ik onderweg tegenkom. Tijdens de Open Tuin Middag zullen er enkele fotoboeken bekeken kunnen worden van de mooie dingen van alledag.


Fotografie toen….

Geschiedenis is iets dat in het heden en de toekomst doorloopt.

Om verder te kunnen komen moet je weten waar je vandaan komt.         

                                                                

                        

                                                      Love_to_take_a_photograph

Ik ben geboren op de plek waar nu de Wijthmener plas is. Vanaf m’n prille jeugd heb ik het leuk gevonden me te verdiepen in mensen, wat ze doen, wat hen beweegt. Met een camera en een notitieblokje in de hand, ben ik bij menig dorpsgenoot langs geweest om mooie verhalen aan te horen en op te schrijven. Ook bewaarde ik alle publicaties die ik maar kon vinden over mijn geboortedorp. In de loop der tijd waren het er zoveel, dat ik ze verzameld en geordend heb, verdeeld over vele thema’s zoals ontstaangeschiedenis, geloof, verenigingsleven, middenstand, omgeving, gebiedsontwikkeling en markante personages. Het zijn inmiddels een aantal albums geworden die ik bij tijd en wijle weer eens doorblader. Als je m’n verzameling bekijkt, raak je verwonderd over de kleurrijkheid van de dorpelingen door de jaren heen, hun loyaliteit en saamhorigheid, hun gemeenschapszin en verbondenheid. Voor mij is dit de reden om ze ook met andere belangstellenden te delen. Op onze vorige Open Tuin Middag  heeft menig (ex)inwoner van Wijthmen deze gelegenheid aangegrepen. Op veler verzoek zullen ze weer ter inzage liggen in de tent op 7 juli.

Een paar fragmenten van markante dorpsgenoten die in de verzameling zijn opgenomen:

Vrouw_Boeve_achter_de_toonbank Anton_Hutten_op_Selhorst G_v.d._Wetering_met_Huize_Soeslo Harm_Hulsman_bij_Sawezo Lagere_school_Kroesenallee_1963_met_meester_Bisschop